دانلود رایگان


دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ها با عنوان تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ها

دانلود رایگان دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ها با عنوان تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ها با عنوان تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی
شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی. 4
بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی. 4
رییس دفتر خانه : 4
قسمت ثبت تقاضاها : 4
ثبت کامپیوتری : 5
ثبت دستی : 5
قسمت تکمیل مدارک : 5
قسمت پرونده سازی : 5
قسمت ثبت پرونده : 5
قسمت بایگانی : 6
چارت سازمانی دفتر خانه اسناد رسمی. 7
نمودارهای DFD فیزیکی. 8
شناسایی موجودیت ها 15
فرم تشریح خطوط جریان ارتباطی. 17
فرم جریان داده 17
فرم 1 (ارائه مدارک) 17
فرم جریان داده 18
فرم 2 (دریافت گواهی امضا) 18
فرم ذخیره داده 18
فرم ذخیره داده 1 (مبلغ دریافتی) 18
فرم ذخیره داده 2 (پرونده) 19
DFDهای منطقی. 20
ماتریس ارتباط بین موجودیت ها 23
فرهنگ داده ها (Data Dictionary) 24
جدول tblCustomer (مشتری) 24
جدول tblAmoun (دریافت مبلغ) 25
جدول tblGavahiEmza (گواهی امضا) 26
جدول tblMadarek (مدارک) 27
جدول tblSanad (سند) 28
جدول tblFile (پرونده) 29
جدول tblEstelam (استعلام) 30
جدول tblPersonnel (پرسنل) 31
نمودار ER منطقی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی. 32
نمودار ER فیزیکی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی. 33
شرح پردازش ها 34
شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی
دفترخانه را درواقع می توان یک مکانی به شمارآورد که به طور کامل با مردم و اموال انها سروکار دارد.

بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی
1) یک دفتر خانه را می توان به قسمت های مختلفی تقسیم کرد که در این قسمت به این موارد اشاره کرده و هر کدام را به طور مختصر شرح می دهیم :


و ...
در فرمت ورد
در 36 صفحه
قابل ويرايش


دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ها


پروژه درس تجزیه و تحلیل سیستم ها


پروژه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت آشنایی با سنجش از دور