دانلود رایگان


دانلود پایان نامه بهداشت جسم انسان در قرآن-- 129 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه دانشجویی, روش تحقیق, کارآموزی و پایان نامه تبدیل pdf و عکس به ورد 09338886461

دانلود رایگان دانلود پایان نامه بهداشت جسم انسان در قرآن-- 129 ص فهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق…………………………………………………………………………….. 5
1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 6
2- تعریف موضوع و لزوم پرداختن به آن…………………………………………………… 7
3- مروری بر مطالعات انجام شده……………………………………………………………….. 7
4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 7
5- طرح سئوال و فرضیه…………………………………………………………………………….. 7
6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 8
7- محدودیتها و پیشنهادات………………………………………………………………………… 9
8- كلید واژه ها…………………………………………………………………………………………… 9
فصل دوم: یافته های تحقیق…………………………………………………………………… 11
بخش اول: بهداشت فردی…………………………………………………………………………… 12
1- وضو…………………………………………………………………………………………………… 13
مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 13
2- غسل……………………………………………………………………………………………………. 21
الف – غسل جنابت…………………………………………………………………………………….. 22
ب – غسل حیض………………………………………………………………………………………… 28
ج- پاداش غسل در روایات………………………………………………………………………… 29
3-طهارت لباس…………………………………………………………………………………………. 30
اصول پوشش در اسلام……………………………………………………………………………… 31
الف – جنس لباس……………………………………………………………………………………… 31
ب- رنگ لباس…………………………………………………………………………………………… 34
ج – نظافت لباس……………………………………………………………………………………….. 36
بخش دوم: بهداشت غذایی…………………………………………………………………………. 38
1- دعوت به غذاهای طیب………………………………………………………………………….. 40
2- ممنوعیت غذاهای غیربهداشتی……………………………………………………………… 43
الف – مردار………………………………………………………………………………………………. 44
ب – خون …………………………………………………………………………………………………. 47
ج – گوشت خوك……………………………………………………………………………………….. 49
تغذیه و اخلاق…………………………………………………………………………………………… 52
د – ممنوعیت نوشیدن خمر……………………………………………………………………….. 54
معنی لغوی و اصطلاحی…………………………………………………………………………….. 54
مراحل برخورد قرآن با شرابخواری……………………………………………………………. 56
مرحله اول: رزق نیكو ولی استفاده نادرست از آن………………………………………. 56
مرحله دوم: اشاره به گناه شرابخوار………………………………………………………….. 57
مرحله سوم: نهی از نماز در حالت مستی…………………………………………………….. 58
مرحله چهارم: حرمت شراب………………………………………………………………………… 60
آثار و نوشیدن شراب……………………………………………………………………………….. 63
الف – آثار زیانبار روحی و معنوی…………………………………………………………….. 64
ب- آثار زیانبار جسمی و مادی………………………………………………………………….. 68
1- دستگاه گوارش…………………………………………………………………………………….. 69
2- دستگاه تنفس………………………………………………………………………………………. 69
3- خون…………………………………………………………………………………………………….. 70
4- قلب و رگها…………………………………………………………………………………………… 70
5- عقل و روان………………………………………………………………………………………….. 70
6- نسل…………………………………………………………………………………………………….. 71

بخش سوم: بهداشت جنسی……………………………………………………………………….. 74
1- ممنوعیت آمیزش با زنان در حالت عادت ماهیانه…………………………………… 75
ممنوعیت آمیزش با زنان در حالت عادت ماهیانه از نظر پزشكی و علمی……… 77
احكام حائض……………………………………………………………………………………………… 80
2- زنا………………………………………………………………………………………………………. 80
تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………. 81
مراحل نكوهش زنا در قرآن………………………………………………………………………… 81
مرحله اول: صفات زنا………………………………………………………………………………… 82
مرحله دوم: وعده ی عذاب اخروی……………………………………………………………….. 83
مرحله سوم: زنا نكردن جزئی از یك پیمان عمومی………………………………………. 83
مرحله چهارم: مجازات زناكار……………………………………………………………………… 84
برخی از مفاسد زنا…………………………………………………………………………………….. 86
انتشار بیماری های آمیزشی در جامعه………………………………………………………… 87
الف – ایدز………………………………………………………………………………………………… 89
ب – سفلیس……………………………………………………………………………………………… 90
پ- آتشك یا شانكرنرم …………………………………………………………………………….. 90
ت- گرانوم آمیزشی…………………………………………………………………………………… 91
ث- التهاب مهبل…………………………………………………………………………………………. 91
ج – سوزاك ……………………………………………………………………………………………… 91
روش حكیمانه اسلام در جلوگیری از بیماری های آمیزشی…………………………… 93
3- لواط……………………………………………………………………………………………………. 96
موارد بیان لواط در قرآن…………………………………………………………………………… 97
اول: احكام لواط……………………………………………………………………………………….. 104
اسرار معنوی و علمی تحریم هم جنس گرایی……………………………………………… 105
4- استمناء (خود ارضایی = جلق زدن)……………………………………………………….. 106
بخش چهارم: بهداشت محیط زیست…………………………………………………………… 110
بخش پنجم: بهداشت روانی………………………………………………………………………. 111
تعریف بهداشت روانی……………………………………………………………………………… 115
فرق شفاء و رحمت……………………………………………………………………………………. 117
قرآن چگونه شفابخش است؟……………………………………………………………………… 117
فصل سوم:…………………………………………………………………………………………….. 121
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. 122
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………. 123

1- مقدمه
قرآن کریم ،آخرین سروش آسمانی است که پیامبر اکرم (ص)آن را برای بشریت به ارمغان آورده است . این کتاب الهی ،از جهات مختلفی مانند فصاحت و بلاغت ،معارف عالی و قوانین استوار ،خبرهای غیبی و اعجاز علمی و. . . معجزه محسوب می شود . و در باب اعجاز علمی مباحثی چون فیزیک ،شیمی ،علوم پزشکی و . . . در آیات قرآن به چشم می خورد و آنچه در این تحقیق مطرح گردیده است مباحث مربوط به بهداشت جسم انسان است که امروزه از مهمترین شاخه های علوم پزشکی محسوب می شود . آن چه در این راستا قابل توجه است این است که اصولاً بهداشت جسمی و روحی در تعالیم انبیاء جایگاه و شیوه ای داشته است تا آن جا که پیشوایان دینی عقل سالم را در بدن سالم بیان نموده اند .
امروزه بهداشت جایگاه رفیعی در بین علوم پزشکی دارد چرا که توجه به امور مربوط به بهداشت موجب سلامت اقشار مختلف جامعه خواهد شد همه شاخه های متنوعی که در بهداشت امروز مورد مطالعه قرار گرفته است همگی در جهت توسعه سلامت و امنیت افراد قرار گرفته است .
اگر به بهداشت و اصول آن توجه کافی بشود بطور یقین اقتصاد جامعه رونق بخصوصی خواهد گرفت واز ناحیه این عنایت و برنامه ریزی می توان به سمت قله های تمدن و توسعه انسانی قدم برداشت که سلامت و بهداشت جسم و روح زمینه ای برای عبادت و بندگی خداست که خود تکامل انسان محسوب می شود و بشر با آرامش خاطر بهتری می تواند در مسیر رضایت الهی گام بردارد .
در این پژوهش سعی شده است با کمک آیات و روایات بخشی از بهداشت جسم انسان در تعالیم الهی مورد بررسی قرار گیرد ،امید است که مورد رضایت حضرت حق واقع شود.

2- تعریف موضوع و لزوم پرداختن به آن
همیشه و در همه موارد پیشگیری بهتر از درمان است. بهداشت نیز یكی از موارد پیشگیری در بیماری ها است. لذا لازم دانسته شد كه به بهداشت جسم انسان پرداخته شود تا حداقل با آگاهی از اثر برخی موارد آن، به تندرستی و سلامت جسم كمك شود و با جسم و روح سالم است كه انسان می تواند به عبادت خداوند بپردازد و از طرفی جلوه ای، از جلوه های همسویی علم و دین نشان داده شود.
3- مروری بر مطالعات انجام شده
تا آنجا كه بنده جستجو كردم در جایی كتاب یا مقاله و یا پایان نامه ای با این عنوان ندیدم ولی پایان نامه و مقاله در مورد بعضی از بخش های تحقیق مثل شراب و نماز كار شده بود.
4- اهداف تحقیق
هدف كلی:
بهداشت جسم انسان در قرآن
هدف جزئی:
تأثیر بهداشت غذایی بر جسم انسان
تأثیر بهداشت فردی بر جسم انسان
تأثیر بهداشت جنسی بر جسم انسان
تأثیر بهداشت محیط زیست بر جسم انسان
تأثیر بهداشت روان بر جسم انسان
5- طرح سوال و فرضیه
فرضیه:
1- اوامر و نواهی با بهداشت جسمی و روحی انسان مطابقت دارد.
2- بهداشت جسم با بهداشت روح متلازم است
سؤال:
1- آیا سلامت جسم تأثیری در عبادات فردی و اجتماعی دارد؟
2- آیا پرهیز از محرمات الهی تأثیری در سلامت جسم انسان دارد؟
6- روش تحقیق
روش تحقیق به صورت كتابخانه ای بوده كه در ابتدا محقق آیات مربوط به موضوع را از كتب مربوطه استخراج نموده و سپس استفاده از تفاسیر و دیگر كتب ذكر شده در منابع و مأخذ می باشد و در بعضی قسمتها محقق نیز نظراتی را بیان نموده است.
7- محدودیتها و پیشنهادات
محدودیت: مسلماً در هر تحقیقی برای محقق محدودیتهایی وجود دارد و محدودیتی كه در این تحقیق وجود داشت كمبود منابعی كه هم شامل مسائل علمی و هم قرآنی با هم باشد.
پیشنهاد:
با توجه به مطالب علمی كشف شده در قرآن كه اعجاز علمی قرآن محسوب می شود پایان نامه هایی با هر كدام از عناوین علمی موجود در قرآن كار شود كه در اینصورت هم یك كار قرآنی و هم یك كار علمی صورت می پذیرد.
در دسترس قرار دادن نرم افزارهای تفسیری و روایی برای دانشجو و همچنین وجود كامپیوتر در خوابگاه تا دانشجویان بتوانند راحت تر و با اطمینان بیشتری كارهای تحقیق خود را به انجام برسانند.
8- كلید واژه ها
بهداشت جسم انسان در قرآن
بهداشت:
در لغت: نیكو نگاه داشتن ، نگاهداری تندرستی، سابقاً حفظ الصحه می گفتند. [1]
در اصطلاح: روشها و كارهای لازم برای حفظ تندرستی [2]
جسم:
بدن، تن ، هر چیزی كه دارای طول و عرض و عمق باشد، هر چیزی كه قسمتی از فضا را اشغال كند، جمع آن، اجسام و جسوم [3]
هر چیزی است كه دارای دراز و پهنا و ژرما باشد ( طول و عرض و عمق)، اجزاء هر جسمی از جسمیت خارج نمی شود هر چند كه تكه تكه و جزء جزء شود باز آن جزء ابعاد دارد. [4]
آنچه دارای حجم و وزن است و فضایی را اشغال می كند، ماده 2- ساختمان مادی یك زیستمند، بویژه انسان یا جانور، پیكر، كالبد، جسد، تن [5]
انسان:
در لغت: آدمی ، مردم، بشر، اناسی و آناس جمع [6]
در اصطلاح : انسان: (انسانها): 1- جانداری كه طبیعدانان او را در رده پستانداران، زیر راسته آدم نمایان، بالاتیره آدم نمایان و تیره انسانها قرار می دهند و دارای ویژگی حركت بر روی دو پا، وجود مركز گویایی در مغز و توانایی ابزار سازی دارد. 2- شخص خوب و پای بند به اصول اخلاقی، آدم؛ آدمی [7]
قرآن: این لفظ در اصل مصدر است بمعنی خواندن . چنانكه در بعضی از آیات معنای مصدری مراد است مثل إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ [8] قرآن در اینجا مصدر است مثل فرقان و رحجان و هر دو ضمیر راجع بومی اند یعنی در قرآن عجله نكن زیرا جمع كردن آنچه وحی می كنیم وخواندن آن بر عهده ماست….و چون آنرا خواندیم از خواندنش پیروی كن و بخوان.
قرآن كتابی است خواندنی باید آنرا خواند در معانیش دقت و تدبر نمود.بعضی ها قرآن را در اصل بمعنی جمع گرفته اند كه اصل قرء بمعنی جمع است در اینصورت می توانند بگویند كه : آن مصدر از برای فاعل است. قرآن یعنی جامع حقائق و فرموده های الهی. [9]
كتاب آسمانی مسلمانان كه شامل 6600 آیه و صدو چهارده سوره است هشتاد و دو سوره آن در مكه نازل شده و به سوره های مكی معروف می باشد و سی و دو سوره هم در مدینه نازل شده و آنها را سوره های مدنی می گویند. [10]
[1]-فرهنگ عمید، سپهر، تهران، 1374، چ چهارم، حسن عمید، ج 1، ص 461

2- فرهنگ فارسی امروز، آرین، تهران، 1377، چ سوم، غلامحسین صدری اغشار، نسرین حكمی، نسترن حكمی، ص 157

3- فرهنگ عمید، حسن عمید، ج 1، ص 815
4- مفردات الفاظ قرآن، انتشارات مرتضوی،بی جا، 1357، چ دوم، ابوالقاسم حسین بن فضل معروف به راغب اصفهانی متوفاتی 502، مترجم: غلامرضا خسروی حسینی، ج 1، ص 398
[5] – فرهنگ فارسی امروز، غلامحسین صدری افشار، نسرین حكمی و نسترن حكمی، ص 727
[6] – فرهنگ عمید، حسن عمید، ج 1، ص ص 292
[7] – فرهنگ فارسی عمید، غلامحسین صدری افشار، نسرین حكمی و نسترن حكمی، ص 98
[8] – قیامت/ 17-18
[9] – قاموس،دارالکتب الاسلامیه،تهران،1376،چ دوازدهم،استاد سید علی اکبر قرشی
[10] – فرهنگ عمید،حسن عمید،ج 3،ص 1882

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است


پایان نامه


روش تحقیق


کارآموزی


پروژه


گزارش کار


ویرایش پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بهداشت جسم انسان در قرآن

بهداشت جسم انسان در قرآن ... دانلود پایان نامه. ... میزان افسردگی در بین مدارس استثنایی و ...

کافی نت دانشجویان

مقالات; تحقیقات; پایان نامه; پروژ دانشجویی; طرحهای توجهی; گذارش کار اموزی; پروز c++و+c ...

کاروفناوری کَلاله - پودمان نقشه کشی

دانلود جزوه و بروشور تمرین انواع خطوط در نقشه کشی. مطالب کمک درس پودمان نقشه کشی

تحقیق بهداشت جسم انسان در قرآن | شبکه مقاله

... 128 پایان نامه بهداشت جسم انسان در قرآن ... دانلود پایان نامه ... پایان نامه قرآن در ...

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

1 - بهداشت در محیط کار 16 ص 2 - كامپوزيت هاي تقويت شده با الياف 22 ص 3 - I2C Protocol ويژگي ها و ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

کافی نت دانشجویان

مقالات; تحقیقات; پایان نامه; پروژ دانشجویی; طرحهای توجهی; گذارش کار اموزی; پروز c++و+c ...

کاروفناوری کَلاله - پودمان نقشه کشی

دانلود جزوه و بروشور تمرین انواع خطوط در نقشه کشی. مطالب کمک درس پودمان نقشه کشی

حدیث هایی از حضرت امام علی (علیه السّلام) - حدیث

مطالب اخیر: پست ثابت; حدیث هایی در مورد شهوت; حدیث هایی در مورد حضرت امام حسین (علیه ...

بهداشت جسم انسان در قرآن

بهداشت جسم انسان در قرآن, ... دانلود جزوه دانلود پروژه ... پایان نامه بهداشت جسم ...

وب سايت رسمي دکتر حسين الهي قمشه اي

سوال 185: منظور از "مشرك" كه در قرآن آمده است و بايد به مجازات برسد كيست

پژوهش بهداشت جسم انسان در قرآن

پژوهش بهداشت جسم انسان در قرآن ... جسم انسان در قرآن 129 ... دانلود پایان نامه بهداشت ...

کاروفناوری کَلاله - پودمان نقشه کشی

دانلود جزوه و بروشور تمرین انواع خطوط در نقشه کشی. مطالب کمک درس پودمان نقشه کشی

کاروفناوری کَلاله - کارکلاسی نهم

پرسش صفحه 75 کاروفناوری نهم پودمان تاسیسات مکانیکی. سوال: محاسبه کنید چنانچه در یک ...

فان وسرگرمی

تعداد بازديد : 5 ا نظرات() ا موضوع: آهنگ,آهنگ جدید سایت, برچسب ها : Download New Music,Download New Music ...

پاورپوینت بررسی برج capital gate دبی،خمیده ترین برج دنیا - 50 اسلاید

تحقیق درمورد لیزر

پاورپوینت احداث قنات ، معایب و مزایای آن

تحقیق در مورد بازاریابی الکترونیک

تحقیق درباره جایگاه آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت

پاورپوینت درس اول پیام های آسمانی هفتم

کارت ویزیت دورو باشگاه بدنسازی

فایل فلش 4 فایل Samsung a300G، دارای فایل پیت ، رایت با اودین، صددرصد تست شده و تضمینی

دانلود مقاله محافظت از پی

پاورپوینت در مورد فیزیک سال دوم دبیرستان فصل5(نیروهای بین مولکولی) (تحقیق دانش آموزی)