دانلود رایگان


تحقیق درباره اصطلاح مدیریت - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق درباره اصطلاح مدیریت تحقیق درباره اصطلاح مدیریت تحقیق درباره اصطلاح مدیریت تحقیق درباره اصطلاح مدیریت تحقیق درباره اصطلاح مدیریت

دانلود رایگان تحقیق درباره اصطلاح مدیریت لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

مقدمه
اصطلاح مدیریت بیانگر فرآیند رهبری و هدایت همه سازمان یا بخشی از آن از طریق به کارگیری منابع سازمانی (انسان، سرمایه های مشهود و نا مشهود) برای دستیابی به اهداف و رسالت سازمان، می باشد.
اصول مديريت شامل 1.برنامه ريزی 2.طرح ریزی 3.کنترل 4.به کار گیری 5.رهبری است.
بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا آنجا درست قلمداد می کند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و آسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج آن است نه شیوه انجام آن عمل.
بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدیریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگر را ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است و بخشی را که موجب به کار بستن اندوخته ها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .نظامهای فرعی جامعه:
براساس مدل تحلیلی نظام کنش پارسونز به عنوان یک کارکردگرای ساختاری در سازمان درونی جامعه چهار خرده نظام (نظام فرعی) تشخیص می دهد.
اقتصاد خرده نظامی است که کارکرد تطبیق (سازگاری) با محیط را از طریق کار، تولید و تخصیص، برای جامعه انجام می دهد. اقتصاد از این طریق محیط را با نیازهای جامعه تطبیق می دهد و در ضمن به جامعه کمک می کند تا خود را با این واقعیتهای بیرونی تطبیق دهد.
سیاست (یا نظام سیاسی) کارکرد دستیابی به هدف را از طریق پیگیری هدفهای اجتماعی و بسیج کنشگران و منابع در جهت این هدف انجام می دهد.
نظام اعتقادی کارکرد سکون و حفظ الگوهای فرهنگی را ازطریق انتقال فرهنگ (هنجارها و ارزشها) به کنشگران انجام می دهد. خانواده و آموزش و پرورش نمونه اي از این نظام هستند.
سرانجام کارکرد یکپارچگی را عرف اجتماعی انجام می دهد و همین عرف است كه عناصر گوناگون سازنده جامعه را هماهنگ می سازد. (ريتزر ـ 1374 ـ ص 138)
گی روشه از عرف اجتماعی بنام اجتماع جامعگي یاد می کند. اجتماع جامعگی عرصه ای از کنترل اجتماعی است که به همان اندازه که سرچشمه رضایت است می تواند منشأ اجبار نیز باشد.
با توضیحاتی که داده شد می توان موضوع جامعه شناسی را از دیدگاه پارسونز بررسی کرد: پارسونز درباره جامعه شناسی دید روشنی دارد. تمامی جامعه کلی موضوع جامعه شناسی نیست زیرا اگر چنین بود جامعه شناسی می باید اقتصاد ـ سیاست روانشناسی اجتماعی یا انسان شناسی را هم دربرگیرد اما پارسونز بررسی تنها یک وجه جامعه را حق مشروع جامعه شناسی می داند و آن عبارتست از یکپارچگی یعنی اجتماع جامعگی. به نظر می رسد که وی اجتماعی جامعگی را با مفهوم همبستگی دورکیم و با دو نوع همبستگی مکانیکی و ارگانیکی او یکی می داند. با این وصف پارسونز شاید بیش از هر جامعه شناس معاصر دیگری به سنت جامعه شناسی دورکیم نزدیک است.

نظام مبادله:
اجتماع جامعگی که جامعه شناس آن را به عنوان نظام کنش مطالعه می کند از استقلال نسبی برخوردار است. در عین حال نظامی باز است که روابط کنش متقابل با محیطش دارد و شبکه مبادلات پیچیده ای میان اجتماع جامعگی و سه خرده نظام دیگر (اقتصاد، سیاست و نهادهای جامعه پذیری) وجود دارد.
پارسونز به دو بعد از این شبکه مبادلات توجه بیشتری نشان می دهد. نخست با الهام گرفتن از نظریه اقتصادی به ویژه نظریه لئونتیف، پارسونز تصور می کند که می تواند مبادله میان هر زوج از نظامهای فرعی را بصورت جدول داده ها و ستانده ها بیان کند. بدین معنی که هر نظام فرعی محصول کارش را در برابر محصولات سایر نظامهای فرعی مبادله می کند.
دوم، پارسونز اهمیت نظری وسایل مبادله در یک نظام مثل جامعه را گوشزد کرده است. یک چنین نظامی را نمی توان بدون وجود نمادهایی که ارتباط و مبادله از گذر آنها میسر می شود ساخت. پارسونز برای این کار از تحلیل اقتصادی کمک می گیرد. او پول را به عنوان مدل بکار می برد. اما وی به تحلیل اقتصاددانان چهره و دورنمایی جدید و ابتکاری می بخشد نخست آنکه او پول را به عنوان پیوندی میان اقتصاد و جامعه توصیف می کند و همچنین برخصلت نمادین پول که آن را با زبان قابل قیاس می داند تاکید می کند. پول نمادی است از ارزش یک چیز يا یک خدمت و کار و در عین حال وسیله مبادلة اقتصادی.
بر همین اساس پارسونز نتیجه گیری می کند که بطور منطقی باید در هر یک از سه نظام فرعی دیگر وسیله مبادله ای یافت که نقشی مشابه پول ایفا کند. در درون نظام سیاسی قدرت است که این نقش را ایفا می کند.
در اجتماعی جامعگی نفوذ وسیله مبادله است. نفوذ عبارتست از توانایی جلب هواداری ، تائید و تصدیق یا وفاداری دیگری از راه برانگیختن.
چهارمین وسیله مبادله را پارسونز پای بندي به ارزشها و هنجارها می نامد. با همین پای بندیهاست که عناصر فرهنگ به واقعیت اجتماعی مبدل شده و وارد مدار روابط مبادله ای می شود.
کارکرد این چهار وسیله مبادله است که جریان بی و قفة آنچه را پارسونز منابع درونی جامعه می نامد تأمین می کند.
باید اضافه کنیم که پارسونز این مدار گسترده کنش متقابل و مبادله را پویایی تعادل اجتماعی می نامد. با این اصطلاح ظاهراً متناقض، پارسونز می خواهد خاطرنشان کند که جامعه نیز مانند نظام کنش در تکاپوی دائمی است. حرکت و جنبش طبیعت جامعه است زیرا تار و پود آن از کنشهای متقابل سرشته شده است.


تحقیق درباره اصطلاح مدیریت


تحقیق درباره اصطلاح مدیریت


تحقیق درباره


اصطلاح مدیریت


تحقیق درباره اصطلاح


مدیریتمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله و تحقیق رایگان فارسی – سایت مرجع دانلود منابع ...

دانلود مقاله و تحقیق رایگان فارسی سایت مرجع دانلود منابع علمی پروژه تحقیق پایان نامه ...

مدیریت تفاوت های فرهنگی | فرهنگ شناسی

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved.

دانلود مقاله و تحقیق رایگان فارسی – سایت مرجع دانلود منابع ...

دانلود مقاله و تحقیق رایگان فارسی سایت مرجع دانلود منابع علمی پروژه تحقیق پایان نامه ...

اصول مقاله نویسی : شیوه نگارش و تدوین مقاله علمی پژوهشی ...

دکتری تخصصی phd ، آزمون های زبان، تحقیق و توسعه . کارآفرینی علمی

تحقیق در مورد بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش ۳۰ ص

تحقیق درباره میوه های بهشتی و فواید آن; تحقیق درباره مدیریت و ...

سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS

مدیریت سیستم های اطلاعاتی(mis) - سیستم‌های اطلاعات مدیریت mis - این وبلاگ در خصوص سیستم ...

تحقیق در مورد مستند سازی

تحقیق در مورد مستند سازی ,تحقیق در مورد مستند سازی ,سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام ...

سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS

مدیریت سیستم های اطلاعاتی(mis) - سیستم‌های اطلاعات مدیریت mis - این وبلاگ در خصوص سیستم ...

رشته مدیریت - پروژه دات کام

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل توسط پدید ...

دسته بندی موضوعی مقالات ISI مدیریت استراتژیک

در این صفحه، تعداد 52 موضوع از مهمترین موضوعات مطرح در بحث مدیریت استراتژیک نمایش داده ...

سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS

مدیریت سیستم های اطلاعاتی(mis) - سیستم‌های اطلاعات مدیریت mis - این وبلاگ در خصوص سیستم ...

نرم افزار منابع انسانی - نرم افزار HRM یکپارچه تحت وب ...

سیستم نرم افزار منابع انسانی نرم افزار مدیریت منابع انسانی نرم افزار hrm نرم افزارهای ...

تحقیق مدیریت - windoc.ir

مدیریت بحران مدیریت بحران «تصمیم‏گیری در شرایط بحرانی» ممکن است فکر کنید همین که با بحران رو به رو شدید و مشکلات عملی و مسائلی که آن را دربر گرفته است سرو سامان دادید ، برای شما کفایت می‏کند و همه چیز خاتمه یافته است .اما نه ، نمی‏توانید به سادگی از عواقب و اثرات آن رها شوید.

دانلود مقاله و تحقیق رایگان فارسی – سایت مرجع دانلود منابع ...

دانلود مقاله و تحقیق رایگان فارسی سایت مرجع دانلود منابع علمی پروژه تحقیق پایان نامه ...

بهبود مدیریت مدارس،وظایف مدیران آموزشی،رفتارهای معلمان و ...

معلم,جو مدرسه،رفتار مدیر مدرسه ، رفتار معلمان مدارس،مدیران آموزشی،بهبود مدیریت ...

تحقیق و مقاله درباره اسیب های اجتماعی

مقدمه اي خداي پاك و بي انباز ويار دست گير وجرم ما را در گذار «مولوي ...

دانلود تحقیق سلیم اول 13 ص

دانلودجدیدترین پروژه سینماتیک افترافکت watching you movie معرفی فیلم

دانلود پاورپوینت ویژگی نوآوری

پاورپوينت زبان برنامه نویسی پایتون

دانلود تحقیق سلیم اول 13 ص

زندگی امام حسن 27ص

مقاله: « بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر

دانلود پاورپوینت امنیت غذایی

پاورپوینت درس15 علوم هفتم (تبادل مواد )

تحقیق درباره. امام محمد باقر