دانلود رایگان


سيستم هاي اطلاعاتي مديريت - دانلود رایگاندانلود رایگان در این فایل سیستم های اطلاعاتی مدیریت , مورد پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده, فهرست مطالب, و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می

دانلود رایگان سيستم هاي اطلاعاتي مديريت محيط كردارشناسي براي نظام شغلي
نكات مهم آمورشي
بعد ازتمام كردن اين فصل شما خواهيد فهميد
نظام اخلاقي يعني چه
نگرش ها وشيوه هاي اخلاقي ويژه
مباحث اخلاقي كه براي شغل متمايز هستند
نياز شاغلان براي تنظيم استاندارد هاي اخلاقي وهماهنگ
فهرست منظم اززيرمجموعه هاي موضوع
مفهوم نظام اخلاقي شغلي
تعريف
ايا مبحث اخلاقي مشخصي درنظام شغلي وجود دارد
كامپيوتر ها درمحل كار
مزايا وتغييرات
مضرات
ارتباطات كامپيوتري
تغيير ماهيت ارتباط بشر
ضعف ومالكيت داده هاي الكترونيكي
استفاده ، استفاده دوگانه وسوء استفاده
كنترل وامورشخصي
نظام اخلاقي درفضاي فرمان
تقسيم ديجيتالي
رفتار شغلي
مفهوم نظام اخلاقي شغل
نظام اخلاقي ،درك درست وغلط بودن عملي است . نظام اخلاقي شغل ، بخش افزايش اذعان شده ي زندگي شغلي مي باشد وآن براي نظام اخلاقي شغل خيلي درست نمي باشد . اين فصل ، مفهوم نظام اخلاقي شغل را معرفي مي كند وبه طور ويژه چگونگي ارتباط آنها با نظام شغلي را بررسي مي كند . آن ميزان مباحث ازنظام شغلي واخلاقي كه متمايز هستند را مورد بحث قرارمي دهد . واين كه چگونه آنها با معضل ها بدليل نياز به كامپيوتر وتحول مباحث درباره نظام اخلاقي مقابله مي كنند . بخش نهايي اين فصل شامل بحثي ازچگونگي مهارت درمقابل شاغلان مي باشد كه استاندارد هايي بالايي ازاستحكام را مورد تشويق قرارمي دهد .
تعريف
درديد گاههاي نظري درمورد اتخاذ تصميم درمورد شغل ، بحث بارز روي افزاي سود سهامداران شركت متمركز شده است . اين ديدگاه به طورافزايش ناكافلي است . درعمل به حداكثر رساني بهره توسط اتخاذ تصميم هاي پاپا بدست مي آيد كه طبق اين توالي سهامداران به آن اعتماد مي كنند . ( شامل كارمندان ، رقابت كنندگان ، تامين كننده ها ، مشتريان ، جوامع محلي وسرمايه گذاران ).
اين امر ، خويش كامي روشني ناميده مي شوند كه مديران به دليل تاثيرمثبت روي اصول ، تصميمات اخلاقي مي گيرند . اين امر، دور ازدليل تنها دليل افزايشي نظام اخلاقي شغلي مي باشد . بعضي از مردم شامل ، نقش اساسي شغل را به عنوان شبيه سازي سود درنظر مي گيرند .
براي مثال ، صاحبان ومديران كارخانه هاي كوچك ، درباره رفاه شخصي ومالي كارمندانشان نگران هستند . مشاغل ومديران ، به عنوان نتيجه اي ازفعاليتهايشان ، توانايي افزايش دارند . هنگاميكه درك عمومي ازاشتباه يا درست بودن درزندگي شغلي وجود داشت باشد كه ان را هرروز ودرعناوين روزنامه ها مي بينيم . درك جزئي ازاصول اخلاقي درشغل به وضعيت سطحي تكيه نمي كند . لازم مي باشد تا تئوري هاي را نظام اخلاقي را نتيجه بگيريم . دراينجا خلاصه اي ازديدگاههاي اخلاقي مهم ذكر مي شود .
خواندن بيشتر درمورد نظامي اخلاقي پيشنهاد مي شود . تئوري اخلاقي ، ساختارهاي را پيشنهاد مي كنندكه اشخاص درمورد قابل قبول بودن فعاليتهاي منعكس مي كنند وقضاوت را ارزيابي مي كنند . اين تئوري ها ، وابسته به معيار مي باشند وراهكارهاي ارزيابي عمل خوب وبد براساس تمرين ها دراره اعمال اخلاقي نايل مي شود . هدف كاربرد تئوري اخلاقي ، قضاوت كلي درباره صحت يا نادرستي اعمال مشاهده شده نمي باشد . اين تئوري ، تحليل سيستمي را با استفاده ازساختارهاي براي رفتار تحليلي ازديدگاه فلسفي اخلاقي ، ميسر مي سازد . دراين فصل ، تئوري هاي به اين ترتيب خواهند بود :
خود كامگي اخلاقي ، سودمند گرايي ، تئوري اخلاقي گفتاري وتئوري ستودگي وتئوري ايجاد شده توسط كنت خود كامگي اخلاقي وسود مند گرايي . تئوري هاي استناجي هستند . به اين معنا كه هنگاميكه كه درنظر داريم آيا عمل صيحيح يا غلط است ، انجام دهنده ، نتيجه ي عمل را درنظر مي گيرد . هردو تئوري ازحقيقتي ، دستخوش تغيير شده كه پيش بيني نتايج درمورد آنها مشكل مي باشد وانها همچنين حقوق شخصي ديگران را ناديده مي گيرند . خود كامگي اخلاقي به اين شيوه عمل مي كند ونفع شخصي انسان را تحقق مي بخشد .
براي مثال روبه رو شدن با احتمال ازكپي كردن طرح صفحه ي وب رقيب ، خود كامگي ،نتايج وپيامد عمل اورا تحت تاثير قرار مي دهد .
اگربا يك عنوان بد توسط كارمند ، رده بندي مي شود ، مردم اين خود كامگي را ازيكديگر ، تقليد نخواهد كرد . اگر درزماني كه الزامات عمل انجام مي شود .
خود كامگي پيدا نشود تا زمان ومشكل او را نجات دهد ، پيامد براي خودكامگي مثبت مي باشد وشخص به جهت تحقق بخشيدن به نفع شخصي اش عمل مي كند .
فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )
تعداد صفحات : 41


سیستم های اطلاعاتی مدیریت


تحقیق سیستم های اطلاعاتی مدیریت


دانلود تحقیق در مورد سیستم های اطلاعاتی مدیریت


دانلود تحقیق سیستم های اطلاعات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح تبديل وضعيت استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور

آغاز فرايند بررسي مدارك ثبت نام كنندگان در آزمون تبديل وضعيت استخدامي شهرداري ها

بهبود بخشيدن به مديريت ... - zibaweb.com

معلم,جو مدرسه،رفتار مدیر مدرسه ، رفتار معلمان مدارس،مدیران آموزشی،بهبود مدیریت ...

مدارس هوشمند چیست - fekreno.org

: تافلر ,الوین (1373) شوک آینده , ترجمه حشمت الله کامرانی توما , ژان (1369) مسائل جهانی آموزش ...

نقش های مدیران در سازمان،برقراری ارتباط موثر با دیگران ...

رهبری آموزشی ، مدیریت آموزشی،برقراری ارتباط موثر،چگونه دیگران را مدیریت کنیم ...

پژوهشيار - سامانه جامع مديريت امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

سامانه طرح هاي تحقيقاتي. همه امور مرتبط با گردش کار طرح هاي پژوهشی شامل ارسال پروپزال ...

اصول تهيه RFP براي پروژه هاي فناوري اطلاعات

مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات. اصول تهيه rfp براي پروژه هاي فناوري اطلاعات. فرنود حسني

كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي اميركبير

The Library Of Amirkabir University Of Technology is a place that scientific documents, books, magazines, research documents and etc, were gathered and ...

نقش های مدیران در سازمان،برقراری ارتباط موثر با دیگران ...

رهبری آموزشی ، مدیریت آموزشی،برقراری ارتباط موثر،چگونه دیگران را مدیریت کنیم ...

مديريت دانش چيست؟ - fekreno.org

يكي از اهداف آشكار مديريت دانش، ايجاد ارزش در سازمان‌هاست. يكي از عمومي‌ترين راه ...

شــرح وظايــف، اختيـارات و شـرايـط احـراز پستهـاي سـازمـاني

1- هدف : هدف از تهيه اين دفترچه تعيين مسئوليتها ، اختيارات ، و شرايط احراز پستهاي ...

پژوهشيار - سامانه جامع مديريت امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

سامانه طرح هاي تحقيقاتي. همه امور مرتبط با گردش کار طرح هاي پژوهشی شامل ارسال پروپزال ...

سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد؛ مباني، رويكردها و روشها

سيستم هاي مديريت عملكرد كه بطور ... ترين روشها اغلب اطلاعاتي با كمترين دقت ...

DATA CENTER ،ضرورتها و نقش آن در فناوري اطلاعات

... هاي بانکهاي اطلاعاتي ... دهنده هاي زيادي جهت مديريت زير ... هاي سيستم عامل ...

آشنایی با شنوایی سنجی – سایت پزشکان بدون مرز

شنوایی شاید مهمترین حسی باشد به نحوی که بدون بهره‌مندی از آن توانایی انسان در ایجاد ...

مديريت دانش چيست؟ - fekreno.org

يكي از اهداف آشكار مديريت دانش، ايجاد ارزش در سازمان‌هاست. يكي از عمومي‌ترين راه ...

شــرح وظايــف، اختيـارات و شـرايـط احـراز پستهـاي سـازمـاني

1- هدف : هدف از تهيه اين دفترچه تعيين مسئوليتها ، اختيارات ، و شرايط احراز پستهاي ...

شرکت نرم افزاری جادوی فکر - jco.ir

كاربرد روزافزون سيستم هاي كاربردي تحت وب در بستر اينترنت، گامي ارزنده در تحـقـق ...

مديريت - FMEA چيست

مديريت - fmea چيست ؟ - اطلاعات مفيد مديريت ... failur mode & effects analysis 1- معرفي تکنيک fmea واهداف آن

كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي اميركبير

The Library Of Amirkabir University Of Technology is a place that scientific documents, books, magazines, research documents and etc, were gathered and ...

حقوق و تکالیف شهروندی

مقدمه . برای تفکر در حوزه ی حقوق و تکالیف شهروندی ابتدا این سوال مطرح می شود که حقوق ...