دانلود رایگان


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره سازمان بورس واوراق بهادار - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره سازمان بورس واوراق بهادار

دانلود رایگان دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره سازمان بورس واوراق بهادار دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره سازمان بورس واوراق بهادار
68اسلاید
چکيده محتواي فايل:
تاریخچه بورس جهان

در قرن پانزدهم میلادی , بازرگانان و صرافان بلژیکی در شهر “بورژ در مقابل خانه مردی به نام “فن در بورزه (واندر بورس) جمع می شدند و به داد و ستد می پرداختند. بدین ترتیب نام فعالیتی که بعدها یعنی در سال ۱۴۶۰ بازار متشکلی را شامل گشت از اسم آن مرد بلژیکی گرفته شد.
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام کمپانی هند شرقی هلند پدیدار شد. به همین نحو، شرکت کمپانی هند شرقی هلند اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. شرکت کمپانی هند شرقی هلند از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: ۵۰ هزار نفر کارمند غیر نظامی با ارتش خصوصی مشتمل بر ۴۰ ناوجنگی، ۳۰ نفر ملوان و ۱۰ هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود. این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. کلید موفقیت این شرکت درحقیقت حضور عموم در مالکیت آن بوده است.

با توجه به تشکیل بورس اوراق بهادار لندن قبل از قرن ۱۹، تا سال ۱۸۰۱ هیچگونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالی که بزرگترین گام‎های تغییر در تاریخ دنیا به وقوع می‎پیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که خرید وفروش سهام امری غیر اخلاقی و شیطانی محسوب می‎شود.هم زمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوه‎خانه ای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان وال استریت نیویورک جهت دادوستد سهام، نشست ترتیب دادند. وال استریت، یک دیوار مستحکم در نیویورک بود که به هرعلتی توسط هلندیان بنا شده بود. در سال ۱۷۹۲، ۲۴ کارگزار سهام قراردادی را امضا نمودند که بعدها هیأت سهام و بورس نیویورک - شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک((NYSEتبدیل شد- جایگزین آن گردید.قرار داد باتن وود(Buttonwood) نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادر نیویورک را باعث گردید بلکه شاهد انکار ناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده یعنی آسمان‎خراش ها ، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار می‎رود.¨با توجه به تشکیل بورس اوراق بهادار لندن قبل از قرن ۱۹، تا سال ۱۸۰۱ هیچگونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالی که بزرگترین گام‎های تغییر در تاریخ دنیا به وقوع می‎پیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که خرید وفروش سهام امری غیر اخلاقی و شیطانی محسوب می‎شود.هم زمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوه‎خانه ای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان وال استریت نیویورک جهت دادوستد سهام، نشست ترتیب دادند. وال استریت، یک دیوار مستحکم در نیویورک بود که به هرعلتی توسط هلندیان بنا شده بود. در سال ۱۷۹۲، ۲۴ کارگزار سهام قراردادی را امضا نمودند که بعدها هیأت سهام و بورس نیویورک - شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک((NYSEتبدیل شد- جایگزین آن گردید.قرار داد باتن وود(Buttonwood) نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادر نیویورک را باعث گردید بلکه شاهد انکار ناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده یعنی آسمان‎خراش ها ، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار می‎رود.¨ تاریخچه بورس ایرانریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ بازمی گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام ران لوترفلد به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، دربارة تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامة آن را تنظیم کردند. در همان سال ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعة موضوع پرداختند و در سال ۱۳۱۷ گزارش کاملی دربارة جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند.
اما آغاز جنگ جهانی دوم فرصت ادامة فعالیت را از کارشناسان گرفت. از سرگیری مطالعات در این زمینه به فرصت مناسبتری نیاز داشت که این فرصت پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و حاکم شدن آرامش نسبی بر ایران برای اتاق بازرگانی،اتاق صنایع و معادن،بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ایجاد شد تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند. در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال کردند. لایحه مزبور در اردیبهشت ۱۳۴۵ تصویب شد،اما به دلیل عدم آمادگی بخش صنعتی و بازرگانی بورس تهران در پانزدهم بهمن ماه ۱۳۴۶ با ورود سهام بانک صنعت و معدن- به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان- فعالیت خود را آغاز کرد. روند شکل گیری سازمانبه دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه 1340 و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار و افزایش فعالیت های صنعتی در آن دوره که تامین مالی آن بدون شک نیازمند بازارها و ابزارهای جدید بود، ایجاد بورس اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت و قانون تاسیس آن در اردیبهشت 1345 به تصویب مجلس شدورای ملی رسید و پس از آن، بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر نظام بازار آزاد با هدف تشویق بخش خصوصی در اقتصاد ایران تاسیس شد و از بهمن ماه 1346 فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس آباد به طور رسمی آغاز کرد. بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1384 در چارچوب تعیین شده در قانون مزبور فعالیت کرد، در این ساختار، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها رکن اجرایی، با شخصیت حقوقی مستقل غير انتفاعي، مسؤولیت اداره بورس را به عهده داشت. اين سازمان را هیئت مدیره هفت نفره اي اداره ميك رد كه توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب م یشدند. هیئت مدیره هم دبیرکل را به عنوان بالاترین مقام اجرایی بورس انتخاب ميك رد. نظارت بر فعاليت سازمان كارگزاران بورس تهران هم بر عهده شوراي بورس، به عنوان بالاترین رکن تصميمگيري و مسؤول و ناظر حسن اجرای قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، قرار داشت. قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، در سال 1384 با توجه به عدم توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار اوراق بهادار، مورد بازنگری قرار گرفت و در آذرماه همان سال، قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
ارکان بازار اوراق بهادار
الف( شورای عالی بورس و اوراق بهادار
این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست کلان وخط مشي بازار در قالب سياستهاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط وهمچنین اتخاذ تدابير لازم برای ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي قانون بازار اوراق بهادار از مهم ترین وظایف آن است.


اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار :

1)وزير امور اقتصادي و دارايي که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد
2)وزير بازرگاني؛
3)رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
4)روساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون؛
5)رييس سازمان بورس و اوراق بهادار كه به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه خواهد كرد؛


6)دادستان كل كشور يا معاون وي؛
7)يك نفر نماينده از طرف كانون ها؛
8)سه نفر خبره مالي منحصرا از بخش خصوصي با مشورت تشكل هاي حرفه اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران؛
9)يك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذیربط وتصويب هيات وزيران براي هر بورس كالايي.


ب( سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار براساس مادة 1 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. در سال 1385 تأسیس شد. سازمان، يك مؤسسه عمومی غیردولتی است که شخصیت حقوقی و مالی مستقل دارد و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شركت ها در بورس و سایر درآمدها اداره می شود. سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت مستقیم نظارت بر فعالیت های نهادها، بورس ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه را بر عهده دارد. نمودار زیر، جایگاه سازمان بورس و اوراق بهادار را در بخش مالی اقتصاد نشان می دهد:دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره سازمان بورس واوراق بهادار


سازمان بورس واوراق بهادار


پاورپوینت سازمان بورس واوراق بهادارمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه