دانلود رایگان


تحقیق آماده در مورد سوگند در قرآن - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد سوگند در قرآن با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 29 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد سوگند در قرآن
عنوان : سوگند در قرآن
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 29 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :

مقدمه 3
ماهيت سوگند 8
ساختار سوگند 10
انواع سوگندهاي قرآني 11
انشاء سوگند و اخبار از سوگند 13
الف ـ انشاء سوگند 13
ب ـ اخبار از سوگند 13
گستره سوگند و كتاب‏شناسي آن 15
1ـ بعد ادبي 15
2ـ بعد قرآني 17
الف ـ علوم قرآني 17
ب: تفسير 19
3ـ بعد فقهي 20
پاورقيها: 21مقدمه :
سلسله مباحث علوم قرآن عهده‏دار شناسايي اين كتاب الهي است و به مطالعه و بررسي ابعاد مختلف آن مي‏پردازد. از جمله اين مباحث، بحث از قَسمها و سوگندهاي قرآن كريم است كه داراي شاخه‏ها و مسائل چندي است و شناسايي جنبه‏هاي گونه‏گون آن پژوهشي همه‏جانبه را مي‏طلبد.
با رهيافت به عرصه اين مبحث و دريافت معالم آن، كليد فهم بسياري از آيات قرآن در اختيار ما قرار مي‏گيرد و بينشي جامع‏نگر در كاربرد اين اسلوب در قرآن برايمان فراهم مي‏آيد كه در پرتو آن، فزون بر فهم تفسير بخشي از آيات اين كتاب كريم، توان پاسخگويي به پرسشهايي كه درباره اقسام قرآن قابل طرح است، ايجاد خواهد شد.
نگارنده بر آن است كه به ياري خدا در گفتارهايي چند، نتيجه جست‏وجو و درنگ خويش را عرضه دارد، گفتارهايي كه از سويي جدا و از سوي ديگر قطعه‏هايي از يك مجموعه است. اينك در نخستين بخش از آن، مقدمه‏اي براي ورود به بحث سوگند در قرآن ارائه مي‏گردد:
پيشينه‏اي از سوگند پيشينه سوگند به پيش از پا نهادن انسان به پهنه اين جهان خاكي بازمي‏گردد، آن‏جا كه شيطان او را فريفته سوگند دروغ خود ساخت تا به او بباوراند كه خيرخواه اوست:
«فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما و قال ما نهاكما ربّكما عن هذه الشّجرة إلاّ أن تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. و قاسمهما إنّي لكما لمن النّاصحين»1(اعراف/ 21-20)
اين سوگند تا پس از حيات دنيوي نيز ادامه دارد و جالب آن كه انسان اغوا شده شيطان خود در قيامت نيز با سوگند دروغ قصد فريب دادگاه الهي را دارد و انسان مشرك، راه نجات خود را در سوگند جست‏وجو مي‏كند:
«و يوم نحشرهم جميعا ثمّ نقول للّذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون. ثمّ لم‏تكن فتنتهم إلاّ ان قالوا و اللّه‏ ربِّنا ما كنّا مشركين»2(انعام/ 23-22)
تصويري كه اين دو آيه از وجود سوگند در مبدأ و منتهاي حيات انسان و آن جامعه كوچكي كه اعضاي آن آدم، حوا و شيطان بودند، به نمايش مي‏گذارد، نشاندهنده آن است كه سوگند راهي مهم براي ايجاد اطمينان و جلب اعتماد ديگران در روابط انساني است و با واسطه قراردادن موجودي مقدس و مورد احترام مي‏توان راستي و درستي گفته خويش را تأكيد كرد و بر پايداري به وعده‏اي كه داده مي‏شود اطمينان بخشيد.
قرآن كريم سوگندهاي ديگري از گذشته‏هاي دور و نزديك زندگي انسانها را نيز براي ما حكايت مي‏كند كه گستره كاربردي آن را نشان مي‏دهد: آن‏گونه كه قرآن كريم حكايت مي‏كند حضرت ابراهيم عليه‏السلام پدر اديان توحيدي چنين سوگند ياد مي‏كند:
....
پی نوشت ها :

1. پس شيطان آن دو را وسوسه كرد تا آنچه را از عورتهايشان برايشان پوشيده مانده بود، نمايان گرداند و گفت: پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرد جز آن‏كه مبادا دو فرشته گرديد يا از جاودانان شويد. و براي آن دو سوگند ياد كرد كه من از خيرخواهان شما هستم.
2. و روزي كه همه آنان را گرد آوريم، آن‏گاه به كساني كه شرك آورده‏اند مي‏گوييم: كجايند شريكان شما كه آنان را شريك خدا مي‏پنداشتيد؟ آن‏گاه عذرشان جز اين نيست كه مي‏گويند: به خدا، پروردگارمان سوگند كه ما مشرك نبوديم.
3. و سوگند به خدا كه پس از آن‏كه پشت كرديد و رفتيد، در كار بتانتان تدبيري خواهم كرد.
4. گفتند به خدا هم‏قسم شويد كه بر صالح و خانواده‏اش شبيخون بزنيم، سپس به خونخواهش بگوييم كه ما در كشتار كسانش حاضر نبوديم و ما راست مي‏گوييم.
5. و با سخت‏ترين سوگندهايشان، به خدا سوگند خوردند كه اگر معجزه‏اي براي آنان بيايد حتما بدان مي‏گروند.
6. چرا كه خداوند در آيه پس از آن تعبير مي‏كند: «اتّخذوا أيمانَهم جُنَّة» و از شهادتشان به يمين ياد مي‏كند.
7. بنگريد به: عبدالحميد فراهي، امعان في اقسام القرآن، قاهره، المطبعة السلفية، 1349، ص22 ـ 14؛ بكري شيخ امين، التعبير الفني في القرآن، بيروت، دار العلم للملايين، 1994 م، ص249 ـ 247.
8. بنگريد به: محمدحسين بن خلف تبريزي متخلّص به برهان، برهان قاطع، تهران، مؤسسه انتشارات اميركبير، 1361، ج2، ص190، پاورقي دكتر معين؛ حسين كياني، سوگند در زبان و ادب فارسي، انتشارات دانشگاه تهران، آذر 1371، ص1.
9. بنگريد به: سوگند در زبان و ادب فارسي، ص5 ـ 3.
البته در لعان اين اختلاف وجود دارد كه آيا يمين است يا شهادت. بنگريد به: القسم في اللغة و في القرآن، ص326.
10. همان، ص32.
11. بدرالدين زركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، دارالمعرفة، ج3، ص40.
12. الميزان في تفسير القرآن، ج1، ص225 ـ 224.
13. غازي عنايت، هدي الفرقان في علوم القرآن، بيروت، عالم الكتاب، 1416 ق، ج4، ص227.
14. زين‏الدين جبعي عاملي، الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة، تصحيح و تعليق سيدمحمد كلانتر، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ج3، ص38.
15. ياسين. سوگند به قرآن حكمت‏آموز، كه تو از جمله پيامبراني بر راهي راست.
16. به جان تو سوگند كه آنان در مستي خود سرگردان بودند.
17. پس سوگند به پروردگارت كه از همه آنان خواهيم پرسيد.
18. به قطع پروردگار شما يگانه است.
19. هم‏سخن شما نه سرگشته است و نه گمراه شده است. و از سرِ هوس سخن نمي‏گويد. آن نيست جز وحيي كه به او فرستاد مي‏شود.
20. آنچه به شما وعده داده شده است، رخ‏دادني است.
21. قطعا در مالها و جانهايتان آزموده خواهيد شد، و از پيشينيان اهل كتاب و مشركان سخنان دلازار بسيار خواهيد شنيد.
22. بنگريد به: زركشي، البرهان في علوم القرآن، ج3، ص43.
23. محمدحسن نجفي، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1981 م، ج35، ص226 ـ 222.
24. بنگريد به: محمدحسين فضل‏اللّه‏، اليمين و العهد و النذر، بيروت، دار الملاك، 1996 م/ 1417 ق، ص20.
25. پس براي او سوگند ياد مي‏كنند همچنان كه براي شما سوگند ياد مي‏كنند.
26. آن‏گاه كه (آن باغداران) سوگند ياد كردند كه صبحگاهان ميوه‏هاي آن باغ را بچينند.
27. و كساني كه ايمان آورده‏اند مي‏گويند: آيا اينان بودند كه به خداوند سوگندهاي سخت مي‏خوردند كه جدّا با شما هستند؟
28. پس به خدا سوگند ياد مي‏كنند اگر در صداقت آنان شك كرديد كه ما اين حق را به هيچ قيمتي نمي‏فروشيم.
29. پس به خدا سوگند ياد مي‏كنند كه گواهي ما قطعا از گواهي آن دو درست‏تر است.
30. (شيطان) گفت به عزّت تو سوگند كه همه را از راه به در مي‏برم.
31. و از تو خبر مي‏گيرند آيا آن راست است؟ بگو آري! سوگند به پروردگارم.
32. موفق‏الدين يعيش، شرح المفصّل، انتشارات ناصر خسرو، 10 جزء در دو جلد، جزء 8، ص32.
33. همان، جزء 9، ص20.
34. همان، ص90.
35. محمد بن حسن رضي استرآبادي، شرح الكافيه في النحو، المكتبة المرتضويه، ج2، 341 ـ 336.
36. همان، ج2، ص394 ـ 391.
37. جلال‏الدين سيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق احمد شمس‏الدين، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418 ق/ 1988 م، به ترتيب صفحات 391، 397 و 409.
38. عباس حسن، النحو الوافي، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1367، ج2، ص461؛ ج4، ص450.
39. محمد عبدالخالق عضيمه، دراسات لاسلوب القرآن الكريم، قاهره، دارالحديث، ج2، ص58 ـ 53، 98 ـ 99؛ ج3، ص261 ـ 259 و 494 ـ 490؛ ج10، ص261 ـ 247.
40. محمدحسين ابوالفتوح، اسلوب التوكيد في القرآن الكريم، بيروت، مكتبة لبنان، 1995 م، ص246 ـ 239.
41. اين كتاب در سال 1397 ق/ 1977 م از سوي دانشگاه مستنصريه بغداد براي نخستين‏بار منتشر شده است.
42. ناشر: منشورات جامعة الفاتح، بيروت، 1992 م.
43. ابن ابي‏الاصبع مصري بديع القرآن، ترجمه سيدعلي ميرلوحي، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس، 1368 ش، ص206 ـ 202.
44. خليل بن احمد فراهيدي، كتاب العين، قم، مؤسسة دار الهجره، 1405 ق، ج3، ص231، «حلف»؛ ج5، ص86، «قسم»؛ ج8، ص386، «يمن».
45. احمد بن فارس بن زكريّا، معجم مقاييس اللغة، مركز النشر ـ مكتب الاعلام الاسلامي، 1404 ق، ج2، ص97، «حلف»؛ ج5، ص86، «قسم»؛ ج6، ص158، «يمن».
46. ابن منظور افريقي، لسان العرب، قم، نشر ادب حوزه، 1405 ق، ج9، ص56 ـ 53، «حلف»؛ ج12، 484 ـ 478، «قسم»؛ ج13، ص465 ـ 451، «يمن».
47. البرهان في علوم القرآن، ج3، ص46 - 40.
48. الاتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، منشورات شريف رضي ـ بيدارـ عزيزي، ج4، ص59 ـ 53.
49. معترك الاقران في اعجاز القرآن، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1408 ق ـ 1988 م، ج1، ص346 ـ 341.
50. مباحث في علوم القرآن، چاپ سي و چهارم: بيروت، مؤسسة الرسالة، 1418 ق/ 1988 م، ص297 ـ 290.
51. التعبير الفني في القرآن الكريم، ص257 ـ 247.
52. هدي الفرقان في علوم القرآن، ج4 ص235 ـ 227.
53. دراسات في علوم القرآن، قاهره، دار المنار، 1411 ق/ 1991 م، ص273 ـ 263.
54. قواعد التدبّر الامثل لكتاب اللّه‏ عز و جلّ، چاپ دوم: دمشق، دارالقلم، 1409 ق/ 1989 م، ص298 ـ 263. در اين كتاب نگارنده به عنوان يكي از قواعد تفسيري از قسمهاي قرآن سخن مي‏گويد و نكات ارزنده‏اي را ارائه مي‏دهد.
55. اعجاز بياني قرآن، ترجمه حسين صابري، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1376، ص237 ـ 233 و 270 ـ 261. وي از تفاوت حلف و قسم و شروع با واو قسم به عنوان برخي از زاويه‏هاي اعجاز بياني سخن مي‏گويد.
56. علوم قرآني، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني، 1379، ص307 ـ 295.
57. درسهايي از علوم قرآني، انتشارات اسوه، 1377 ش، ج2، ص440 ـ 407.
58. ناشر: المطبعة السلفيه، قاهره، 1349 ه•• .
59. اين كتاب توسط دار الغرب الاسلامي، براي اولين بار در سال 1999 م در بيروت منتشر شده است.
60. اين كتاب توسط مكتبه الثقافة الدينيه براي نخستين بار درسال 1421 ه•• 2001 م منتشر شده است.
61. ناشر: منشورات انوارالهدي، قم، 1414 ه•• .
62. ناشر: انتشارات توحيد، قم، خرداد 1361.
63. ناشر: انتشارات پيام‏آزادي، 178 ش. با همكاري معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
64. محمدحسين ذهبي، التفسير و المفسرون، بيروت، دار الارقم، ج1، ص102.
65. امين خولي، مناهج تجديد في النمو و البلاغة و التفسير و الادب، ص301. به نقل از: محمد مختار سلامي، القسم في اللغة و في القرآن، ص18.
66. جمال‏الدين مقداد بن عبداللّه‏ سيوري، كنز العرفان في فقه القرآن، تهران، المكتبة المرتضويه، 1343 ش، ج2، ص125 ـ 118.
67. ابوبكر احمد بن علي رازي جصّاص، احكام القرآن، بيروت، دار الكتب العلمية، ج2، ص577 ـ 566.
68. سيدمصطفي محقق داماد، قواعد فقه (3)، بخش قضايي، مركز نشر علوم اسلامي، تابستان 1377 ش، ص91 ـ 89.
69. بنگريد به: القواعد الفقهيّة، سيدمحمدحسن بجنوردي، قم، نشر الهادي، 1377ش، ج3، ص71؛ قواعد فقه (3) بخش قضايي، محقق داماد ص53.
70. در صورتي كه كسي كشته شود و اولياء دم عليه متهم دليلي نداشته باشند، بايد پنجاه نفر سوگند ياد كنند كه متهم مرتكب قتل شده است، اين عمل را قسامه گويند.
71. هرگاه شوهر، به همسر خويش نسبت زنا دهد و بينه‏اي در دست نداشته باشد، لعان صورت مي‏گيرد كه در آن هر يك از زن و شوهر پنج سوگند با صيغه‏اي خاص و تشريفاتي ويژه بايد ادا كنند و در نهايت حكم به جدايي همسر و دفع اتهام از وي و نيز دفع حد قذف از شوهر مي‏گردد.
72. ايلاء سوگندي است كه شوهر بر همبستر شدن با زن خويش ياد مي‏كند.
73. ابوجعفر محمد بن حسن طوسي، تهذيب الاحكام، تهران، دار الكتب الاسلاميّه، ج8، ص302 ـ 277.
74. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيّة، ج3، ص57 ـ 48.
75. جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، ج35، ص355 ـ 222.
76. عبداللّه‏ بن احمد بن قدامه، المغني في فقه الامام احمد بن حنبل، دار الفكر، 1405 ق/ 1984 م، ج9، ص428 ـ 385.
77. ابومحمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم اندلسي، المحلّي بالآثار، بيروت، دارالفكر، ج6، ص341 ـ 281.
78. عبدالرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعة، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج2، ص121 ـ 55.


لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


سوگند در قرآن


فایل تحقیقسوگند


سوگند در


قرآنمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقيق و مقاله در مورد قرآن - علم

رو داشتند ...مقاله مجموعه مقالاتي در مورد ازدواج ...قرآن و ... مقاله در مورد ... تحقیق در ...

تحقیق آماده دانشگاهی - omaghili.blogfa.com

تحقیق آماده ... طرف افراط و تفريط در اين مورد بررسي ... گريزي از نظر قرآن و ...

پاورپوینت در مورد قرآن و انسان - بزرگترین مرجع دانلود فایل

پاورپوینت در مورد قرآن و انسان پاورپوینت در مورد ... تحقیق آماده در مورد شهادت اوج ...

داک فارسی تحقیق آماده در مورد تحلیلی بر سوگندهای قرآن

تحقیق آماده در مورد تحلیلی بر سوگندهای قرآن با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه ...

تحقیق آماده در مورد رابطه قرآن و علوم - 300020

عنوان : رابطه قرآن و علوم فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) تعداد ...

تحقیق آماده در مورد موسیقی از دیدگاه قرآن کریم - بزرگترین ...

تحقیق آماده در مورد موسیقی از دیدگاه قرآن کریم عنوان : موسیقی از دیدگاه قرآن کریم ...

داک فارسی تحقیق آماده در مورد سوگند در قرآن

پروژه آماده اسمبلی : خواندن و نوشتن فایل در زبان اسمبلی; تحقیق آماده : زندگینامه رهی معیری با فرمت ورد آماده چاپ و صحافی; تحقیق آماده : زندگینامه پروین اعتصامی (آماده

تحلیلی بر سوگندهای قرآن - maarefquran.org

نمونه‏هايى از اين دست سوگند در قرآن، هم در مورد خداوند وجود دارد و هم در مورد ...

تحقیق آماده در مورد فضل در قرآن کریم - لوکس فایل

عنوان : فضل در قرآن کریم فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ...

تحقيق و مقاله در مورد قرآن - علم

تحقيق در مورد نماز , مقاله در مورد ... رو داشتند ...مقاله مجموعه مقالاتي در مورد ازدواج ...قرآن و .....تحقيق در مورد بسيج , مقاله در مورد ... تحقیق در…

تحقیق آماده در مورد خوردنی های حرام در آیات قرآن

تحقیق آماده در مورد خوردنی های حرام در آیات قرآن. عنوان : خوردنی های حرام در آیات قرآن .

تحقیق آماده درس تفسیر موضوعی قرآن با موضوع سنت های الهی در ...

تحقیق آماده درس تفسیر موضوعی قرآن با موضوع سنت های الهی در قرآن 9 ... در مورد ترك ...

بانک مقالات فقهی حقوقی - درآمدي بر بحث سوگند در قرآن

بانک مقالات فقهی حقوقی - درآمدي بر بحث سوگند در قرآن -

بانک مقالات فقهی حقوقی - درآمدي بر بحث سوگند در قرآن

بانک مقالات فقهی حقوقی - درآمدي بر بحث سوگند در قرآن -

تحقیق آماده در مورد موسیقی از دیدگاه قرآن کریم - بزرگترین ...

تحقیق آماده در مورد موسیقی از دیدگاه قرآن کریم عنوان : موسیقی از دیدگاه قرآن کریم ...

تحقیق آماده دانشگاهی - omaghili.blogfa.com

تحقیق آماده ... طرف افراط و تفريط در اين مورد بررسي ... گريزي از نظر قرآن و ...

تحقیق آماده در مورد خوردنی های حرام در آیات قرآن

تحقیق آماده در مورد خوردنی های حرام در آیات قرآن. عنوان : خوردنی های حرام در آیات قرآن .

بانک مقالات فقهی حقوقی - درآمدي بر بحث سوگند در قرآن

بانک مقالات فقهی حقوقی - درآمدي بر بحث سوگند در قرآن -

تحقیق آماده در مورد رابطه قرآن و علوم - 300020

عنوان : رابطه قرآن و علوم فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) تعداد ...

تحقیق آماده در مورد فلسفه ی آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و ...

تحقیق آماده در مورد فلسفه ی آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و شیخ نجم الدین رازی

تحقیق آماده در مورد موسیقی از دیدگاه قرآن کریم - بزرگترین ...

تحقیق آماده در مورد موسیقی از دیدگاه قرآن کریم عنوان : موسیقی از دیدگاه قرآن کریم ...

تحلیلی بر سوگندهای قرآن - maarefquran.org

نمونه‏هايى از اين دست سوگند در قرآن، هم در مورد خداوند وجود دارد و هم در مورد ...

تحقیق آماده در مورد موسیقی از دیدگاه قرآن کریم - بزرگترین ...

تحقیق آماده در مورد موسیقی از دیدگاه قرآن کریم عنوان : موسیقی از دیدگاه قرآن کریم ...

تحقیق آماده در مورد فلسفه ی آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و ...

تحقیق آماده در مورد فلسفه ی آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و شیخ نجم الدین رازی

تحقیق آماده در مورد موسیقی از دیدگاه قرآن کریم - بزرگترین ...

تحقیق آماده در مورد موسیقی از دیدگاه قرآن کریم عنوان : موسیقی از دیدگاه قرآن کریم ...

تحقیق آماده در مورد خوردنی های حرام در آیات قرآن

تحقیق آماده در مورد خوردنی های حرام در آیات قرآن. عنوان : خوردنی های حرام در آیات قرآن .

تحقیق - قرآن و فیزیک - tahghighamiri.blogfa.com

تحقیق - قرآن ... به آسماني كه داراي خطوط است سوگند . در ... علامه طباطبایی در مورد این ...

تحقیق آماده در مورد رابطه قرآن و علوم - 300020

عنوان : رابطه قرآن و علوم فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) تعداد ...پاورپوینت درباره جامعه شناسي سياسي

اقدام پژوهی چگونه توانستم علاقه و انگیزه دانش آموزانم را به درس انشا افزایش دهم