دانلود رایگان


دانلود پروژه درباره پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پروژه درباره پژوهش جامعه‌شناختی و روش‌های تخصصی آن

دانلود رایگان دانلود پروژه درباره پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن پژوهش جامعه شناختى و روش هاى تخصصى آن
11صفحه
فنون پژوهش
در همهٔ پژوهش هاى جامعه شناختى از روش علمى استفاده مى شود، اما فنون خاص گردآورى و تحليل داده ها در شاخه هاى گوناگون بررسى جامعه شناختى با يکديگر تفاوت داند. به هر روي، چهار فن است که در بيشتر پژوهش هاى جامعه شناختى عموماً به کار برده مى شوند و آنها عبارتند از آزمايش، مشاهده، نمونه گيري، و بررسى موردي.
در آزمايش که هم در آزمايشگاه و هم در ميدان تحقيق مى تواند انجام گيرد، همهٔ متغيرها به جز يکى (متغير مستقل) ثابت (يا کنترل شده) باقى مى مانند و جامعه شناس محقق متغير مستقل خود را تغيير مى دهد تا ببيند که چه دگرگونى هائى در موضوع تحقيق وى پديد مى آيد و سپس اين دگرگونى ها را به دقت ثبت مى کند. فرق بررسى مشاهده اى با آزمايش اين است که در اين روش، محقق جامعه شناس متغير مستقل خود را در کار دخالت نمى دهد، بلکه موضوع کار را در يک موقعيت طبيعى به دقت مورد مشاهده قرار مى دهد. از نمونه گيرى براى گردآورى داده ها - معمولاً از طريق پرسشنامه يا مصاحبه - استفاده مى شود، به گونه اى که از ميان انبوه داده هاى راجع به يک موضوع، نمونه هاى طبقه بندى شده اى برگزيده مى شوند و سپس بر پايه اين داده هاى نمونه گيرى شده تعميم هائى درباره گروه مورد بررسى به دست داده مى شود. پژوهشگران جامعه شناس از بررسى موردى براى شرح کامل و جزء به جزء يک پديده استفاده مى کنند، بى آنکه کار خود را به صرف پرسشگرى يا مصاحبه از افراد موضوع مورد بررسى محدود سازند؛ گرچه بررسى يک مورد براى اثبات يک فرضيه کفايت نمى کند، اما غالباً به عنوان يکى از منابع فرضيه يا شواهد کار، مفيد واقع مى شود.


دانلود پروژه درباره پژوهش جامعه‌شناختی و روش‌های تخصصی آن


پژوهش جامعه‌شناختی و روش‌های تخصصی آن


مقاله درباره پژوهش جامعه‌شناختی و روش‌


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

پاورپوینت تعمیر ونگه داری ساختمان کا روانسرای سید آبادتحقیق در مورد حضرت ابراهیم